Trening 1600x1079_5ac59For de fleste av oss er det vel ingen tvil om at fysisk aktivitet er bra for helsen? Mange av oss har nok i tillegg fått med seg at helsemyndighetene anbefaler oss å være i moderat fysisk aktivitet i minimum 150 minutter per uke. Likevel er det en stor andel av befolkningen som beveger seg nevneverdig lite. Hele syv av ti voksne er mindre fysisk aktive enn det som anbefales. Det viser nemlig den ferske rapporten Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre. Det var flere interessant funn i denne undersøkelsen, men mest overraskende syns jeg kanskje det var at menn i 30-årene beveger seg mindre enn menn over 70 år.

Tall fra Helsedirektoratet viser imidlertid at folk flest ønsker å være mer fysiske aktive, men det kan synes som om det er ulike hindringer som gjør at mange strever med å komme i gang.

Som drahjelp til å inspirere oss alle til økt fysisk aktivitet i hverdagen, har Helsedirektoratet i disse dager lansert kampanjen «Dine30». «Hver bevegelse teller – det er 30 om dagen som gjelder» er slagordet. Kampanjefilmen som er laget i denne sammenheng viser hvordan vi på morsomme måter kan bli mer fysisk aktive i hverdagen.

Kanskje Verdens aktivitetsdag kan bidra til å få folk opp av sofaen? Verdens aktivitetsdag markeres 10. mai hvert år. På denne dagen skal jeg i år bruke «Mine30» på å løpe en etappe av Holmenkollstafetten. Hvordan skal du bruke «Dine30» denne dagen?