mobiloppskrift22.april 2004 hadde Melk.no offisiell åpning av kontoret. I ti år har vi jobbet med å øke kunnskapen om melk og meieriprodukters plass i kostholdet, og også til bruk i mat. For oss er det viktig å vise hvorfor det er viktig å drikke melk og hvordan meieriproduktene kan gi sunn og smakfull mat. Gjennom disse ti årene har vi fulgt med på mat- og drikketrendene både i inn- og utland. En god kartlegging av utviklingen er undersøkelsen Norsk Spisefakta som gjennomføres av Ipsos MMI hvert annet år. Undersøkelsen kartlegger folks holdninger og forbruk med god oversikt over hva som endret seg over tid. Eksempelvis har interessen for temaet helse økt betraktelig i disse årene: 59 % svarte i 2013 at de er opptatt av helseriktig kosthold mot 44 % i 2003. Hele 70 % av befolkningen vurderte i 2013 sin egen helse til å være meget god eller god, mot 48 % i 2003. Hva har skjedd? Folk har både blitt mer bevisste, interesserte og har mulighet til å skaffe seg langt mer informasjon rundt disse temaene enn før.

Også på matlagingssiden har det skjedd en utvikling: I 2003 var interessen for matlaging nedadgående, mens i dag er over halvparten av befolkningen interessert i dette. Over en tredjedel av befolkningen kaller seg hobbykokker, og her er ikke menn langt unna kvinnene.  I 2003 var oppslutningen til norske produkter og tradisjoner på vei ned, og det var de utenlandske matrettene og -tradisjonene som vakte mest interesse. I de senere årene har interessen for norsk og ikke minst kortreist ført til at denne trenden har snudd, ikke minst på grunn av økt tilbud av lokale matvarer. Samtidig kommer stadig nye utenlandske retter inn som del av vår matkultur: I løpet av de siste ti årene har japansk og tapas entret matbordet. Fortsatt er likevel tradisjonelle norske retter dem nordmenn spiser oftest, samtidig som italiensk og meksikansk har hatt en formidabel økning, Den typiske amerikanske burgeren har derimot stått på stedet hvil.

Ser vi på måltidene totalt sett har mindre skjedd.  Frokosten holder fortsatt stand: Over 70 % spiser frokost hjemme hver dag. Det er faktisk noen flere som spiser middag hjemme hver dag enn for ti år siden, nærmere bestemt over 60 % av befolkningen 15 år +.  I løpet av de ti siste årene har spising av matpakke blitt redusert med 20 %, men det er fortsatt 20 % som spiser hjemmelaget nistepakke hver dag, Samtidig er stadig flere færre som spiser lunsjen sin hjemme på kjøkkenet.

Den største endringen har likevel kommet på informasjonssiden. I 2003 var det kun 13 % som brukte matsider på internett ofte eller av og til, og de aller fleste brukte andre kilder. I løpet av ti år har denne bruken økt med nesten 350 %.  Omtrent 60 % bruker i dag nettet med jevne mellomrom til matinspirasjon . Det er bare kokebøker og mat-tips på selve matvarene som slår nettet som inspirasjonskilde nå. Derimot har matprogrammene på tv mistet mye av sin glans.

For oss er konsekvensen av disse og mange andre utviklingstrekk at vi både har endret måten å kommuniserer på og innholdet i kommunikasjonen. Bare siste året økte trafikken på melk.no med over 80 %. Vi ser at interessen for sunne oppskrifter har økt, og halvparten av søkene er nettopp oppskrifter. Nettbaserte verktøy som kan hjelpe folk i hverdagen er populære. Eksempelvis har vår frokostkalkulator blitt gjennomgått av over 500 000 personer. Bare det siste året utgjør nå besøk til melk.no fra mobil og nettbrett nesten 50 %.  Likevel er ikke tradisjonelt trykt materiell helt utdatert:  Fortsatt sender vi ut på bestilling mange tusen oppskrifts- og informasjonsbrosjyrer per post, som brukes først og fremst på skoler og helseinstitusjoner.

Å være synlig i informasjonsjungelen, enten den er på web eller i andre kanaler, er stadig mer utfordrende.  Vi i Melk.no opplever det spennende og lærerikt å ha daglig dialog med folk; i sosiale medier, på nettsider, via telefon eller på annen måte. Melk og meieriprodukter er produkter med flere tusen års historie. Samtidig er produktene viktige også i moderne tid gjennom tilbudet av nye produkter, de naturlige egenskapene og ikke minst næringsinnholdet man får fra råvaren melk. Melk.no ser frem til å fortsette kunnskapsformidlingen i nye ti år, der stadige endringer og nye utviklingstrekk gjør at ingen dag blir den samme.