Spis smart og beveg deg mer i hverdagen for å holde vekten.

Spis smart og beveg deg mer i hverdagen for å holde vekten.

Overvekt er en stor utfordring i de fleste I-land i verden. Men hvorfor blir vi overvektige? Er det andre årsaker til overvekt enn at vi simpelthen spiser for mye og beveger vi oss for lite? Dette var et av temaene på en internasjonal ernæringskonferanse jeg nylig deltok på.

For de aller fleste skyldes overvekt en ubalanse i energibalansen, altså mellom hvor mye energi (kalorier) du får i deg gjennom mat og drikke og hvor mye kalorier du forbrenner i løpet av en dag. I utgangspunktet er det slik at dersom du får i deg mer kalorier enn du forbrenner, vil du gå opp i vekt, og får du mindre kalorier enn du forbrenner, vil du gå ned i vekt. Du er i energibalanse dersom du får i deg like mye kalorier som du forbrenner. Andre faktorer kan selvsagt spille inn, som variasjon i forbrenning og gener. Men, for de aller fleste er det ubalanse mellom kalorier inn og ut som er årsaken til overvekt, i hvert fall for dem som er lett overvektige (har noen kilo for mye). For dem som har fedme og syklig overvekt vil flere andre forhold spille inn, og det omtaler jeg ikke her.

Da er det interessant å se på hva vi selv kan gjøre for energibalansen vår. Kaloriene vi får i oss har vi 100 % råderett over selv. Dette ved å velge hva og hvor mye vi spiser og drikker i løpet av en dag. Når det gjelder hvor mye kalorier vi forbruker, så antar man at 20-40 % av energiforbruket er styrt av vår egen atferd. Vi kan derfor påvirke vårt eget energiforbruk, samtidig som det er en del av energiforbruket som vi ikke kan gjøre noe med. Bevegelse, fysisk aktivitet og trening er i hovedsak de midlene vi har for å gjøre noe med energiforbruket vårt. Både i form av hvor mye vi beveger oss hver dag, og ved å øke muskelmassen vår som gir høyere forbrenning i hvile. Svært mange av oss er alt for lite fysisk aktive.

La oss ta en kvinne som eksempel. Hun kan være i energibalanse ved et inntak på 1500, 2000 og 2500 kalorier, avhengig av blant annet hvor mye hun er i aktivitet. Hovedregelen er at jo mer man er i aktivitet, dess mer må man spise for å være i energibalanse. Når er det lettest for denne kvinnen å være i energibalanse? Når hun er lite fysisk aktiv, har et lavt energiforbruk og må spise lite, eller når hun har et høyt energiforbruk og kan spise mer mat?

Svaret på dette spørsmålet vil nok være forskjellig fra person til person. For noen er det lettere å kontrollere energiinntaket enn å være mye i bevegelse, og motsatt. Poenget er at vi faktisk kan gjøre mye selv for vekten vår i hverdagen. Hva synes du er best for å holde vekten, spise smartere eller bevege deg mer?