Løpe_treneDet finnes snart en merkedag for alt. Men noen merkedager er det faktisk verdt å reflektere litt over. Som Verdens osteoporosedag, som hvert år markeres 20. oktober. Det er en god merkedag fordi den setter fokus på noe det er lett å glemme bort, men som er viktig for deg. Din helse. Her og nå. Selv om man først får problemene når man er eldre. Jeg snakker om benskjørhet, eller osteoporose.

Som mange andre sykdommer er det genene dine som i stor grad avgjør risikoen for å utvikle benskjørhet. Likevel er det viktig å være bevisst på at vi kan påvirke bentettheten blant annet ved å ha et riktig kosthold og være i fysisk aktivitet. Kalsium og vitamin D påvirker bentettheten, og å ha et sterkt skjelett er beskyttende mot osteoporose.

Sammen med de andre nordiske landene ligger Norge på verdenstoppen i osteoporose. På verdensbasis vil hver tredje kvinne og hver femte mann over 50 år få et osteoporotisk brudd, men over 1/3 av alle disse bruddene finner sted i Europa. Bør ikke dette gi grunn til å tenke litt over hva man selv kan gjøre for å unngå å bli en del av statistikken?

Stadig er det noen som skal fortelle meg at melk ikke kan påvirke bentettheten og føre til mindre risiko for benskjørhet. Dette fordi vi i Norge drikker mye melk, og det samtidig er så høy forekomst av osteoporose her sammenlignet med flere andre land. Svaret er tydelig:  Det er ikke én enkeltfaktor som er årsaken til den høye forekomsten av osteoporose i Norge og de andre skandinaviske landene. Sannsynligvis er det et samspill mellom en rekke faktorer.

Når man blir eldre er det normalt å tape noe benmasse. Og i de skandinaviske landene blir man kanskje eldre sammenlignet med andre land, fordi vi har det godt og omstendighetene er tilrettelagt for at vi skal ha god helse og kunne leve lenge. I tillegg er klimaet kaldere og det er flere måneder med is og holke, og benbrudd forekommer oftere under slike forhold. Også gener, høyde, vekt, fysisk aktivitet, røyking og kalsium- og vitamin D-status er blant faktorene som påvirker bentettheten vår. Selv om genene avgjør mye av risikoen for å utvikle sykdommen, er det viktig å tenke på at man kan selv påvirke flere av faktorene som er knyttet til kosthold, livsstil og fysisk aktivitet, og dermed påvirke sin risiko for å bli benskjør.

Tall fra Norkost 3, en norsk kostholdsundersøkelse gjennomført i 2012, viser at mange kvinner får i seg for lite kalsium. Det sammen gjelder unge jenter. Kostholdsundersøkelsen Ungkost viser nemlig at hele 70 % av 13 år gamle jenter ikke kommer opp i anbefalt daglig inntak. Det samme ser man ikke for gutter og menn. Osteoporose er en sykdom som spesielt rammer kvinner. Det blir derfor et paradoks at de som trenger kalsium mest, unge jenter og kvinner, ikke får i seg nok. Det er også et paradoks at det spesielt er nettopp jentene som slutter å drikke melk når de kommer i tenårene, når vi vet at det er den gruppen som trenger det mest. Skjelettet skal vokse og skjelettet trenger kalsium.

I følge Norkost 3 kommer hele 67 % av kalsiuminntaket til voksne i Norge fra melk, yoghurt og ost. Grønnsaker bidrar med 4 % av kalsiuminntaket, frukt 4 % og brød bidrar med 6 % av kalsiuminntaket til den voksne mann og kvinne. Dette viser at man må være ekstra bevisst på kalsiuminntaket dersom man utelater melk og meieriprodukter fra kostholdet sitt.

Det er også viktig at skjelettet belastes for at det skal bli sterkt. Særlig er dette viktig i perioder hvor vi bygger ekstra mye skjelett, slik som i barne- og ungdomsårene. Spesielt i denne alderen er det viktig å oppfordre og motivere til fysisk aktivitet. Studier har vist at 75 % av norske jenter og 91 % av gutter i 9-årsalderen var i fysisk aktivitet i 60 minutter eller mer daglig. Dessverre gjelder dette bare halvparten av 15-åringene. Også voksne bør ha fokus på å være i fysisk aktivitet. Det er viktig å huske på at all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, uansett alder og uansett belastning.

Tre glass melk om dagen kombinert med et ellers sunt kosthold og fysisk aktivitet vil ikke bare være bra for å forebygge osteoporose, men det er en generell investering i god helse.

Med dette ønsker jeg alle en fin høst – med et sterkt og sunt skjelett i tankene!