skolemelk
Da vi spurte barn på 8-15 år hva de helst ville drukket på skolen dersom de fikk velge helt selv, var resultatet positivt overraskende. De fleste barna ville valgt melk, mens brus havnet langt ned på listen.

Mange skolebarn i Norge får i dag tilbud om å være med i skolemelkordningen. Helsedirektoratet anbefaler at melk bør være en del av måltidet på skolen, og i sine retningslinjer for skolemåltidet anbefaler de at skolene bør tilby lettmelk, ekstra lett melk eller skummet melk, og at brus og saft ikke bør tilbys.

I en årrekke har det vært et stort fokus på høyt sukkerinntak hos barn både i media og blant helsepersonell. Mange barn er glad i søt mat og drikke, og vi vet at brus og saft er blant de største kildene til sukker i barns kosthold. Å kutte i barns inntak av brus og godteri har derfor vært et av de viktigste budskapene som har blitt kommunisert fra myndigheter og fagpersoner.

skolmelk

Landsrepresentativ web-undersøkelse blant barn 8-15 år gjennomført av Ipsos MMI i februar 2015

Mindre fokus har det vært på hva barn faktisk selv vil drikke når de får valget. Er det slik at barn helst vil ha søte drikker som brus og saft uansett hvilken måltidsituasjon de befinner seg i? Dette er ikke tilfelle ifølge resultatene av en landsdekkende undersøkelse der barn mellom 8 og 15 år fikk spørsmål om hva de helst ville drikke på skolen dersom de fikk velge fritt.

Noe overraskende oppgir 40 % av skolebarna at de helst vil drikke melk, og kun 5 % oppgir at de foretrekker brus. Både juice/smoothie og vann blir foretrukket før brus og saft. At også de eldste barna foretrekker melk fremfor brus er spesielt positivt i denne undersøkelsen. Erfaringsmessig velger en del skolebarn bort både melk og matpakke fra femte klasse og oppover. Dette til fordel for annen mat og drikke som kanskje frister mer, men ikke inneholder så mange næringsstoffer barna trenger. Barn vokser raskt på kort tid og har et stort behov for næringsstoffer. De trenger også et sunt og variert kosthold for å prestere optimalt gjennom en krevende skoledag, både fysisk og mentalt.

Å ha fokus på barns ernæring og helse i barneårene vil kunne gi helsegevinster og gode måltidsvaner for resten av livet. Når både melk, vann og juice er mer attraktive drikker enn brus og saft for barn har man kommet et godt stykke på vei.