skolemelk
Da vi spurte barn på 8-15 år hva de helst ville drukket på skolen dersom de fikk velge helt selv, var resultatet positivt overraskende. De fleste barna ville valgt melk, mens brus havnet langt ned på listen.

Mange skolebarn i Norge får i dag tilbud om å være med i skolemelkordningen. Helsedirektoratet anbefaler at melk bør være en del av måltidet på skolen, og i sine retningslinjer for skolemåltidet anbefaler de at skolene bør tilby lettmelk, ekstra lett melk eller skummet melk, og at brus og saft ikke bør tilbys. Les mer