I anledning Verdens Melkedag 1. juni ønsker jeg å hente frem noen fakta når det gjelder melk og meieriprodukter i verdenssammenheng.  Verdens Melkedag 2015

Melk og meieriprodukter er en viktig del av matproduksjonen i verden.  Det produseres opp mot 750 millioner tonn melk årlig, hvorav cirka 620 millioner tonn kommer fra 260 millioner kyr.  Antall melkegårder varierer fra land til land, med India på topp med opp mot 78 millioner gårder. I og med at kyrne er hellige er melken en essensiell del av kostholdet for millioner av indere.

I henhold til FAO (Food and Agriculture Organization) kommer omtrent 10 % av all verdiskapning på landbrukssiden fra melkeproduksjonen, og verdiskapningen øker fra år til år. Melkeproduksjonen er spesielt viktig i land som New Zealand, Finland, India, Luxembourg, Estland, Litauen og Sveits.

Omtrent 8 % av melkeproduksjonen er en del av verdenshandelen, og det eksporteres spesielt  mye smør, skummet melkepulver, helmelkepulver, tørrmelk og ost.

Også i et sysselsettingsperspektiv betyr meierisektoren mye, og er spesielt viktig i underutviklede land.  I  henhold til IDF viser estimater gjort av FAO at det i Øst Afrika og MidtØsten sysselsettes opp til 5 personer for hver 100 liter melk som produseres. 150 millioner småskala meierihusholdninger, tilsvarende 750 millioner mennesker, er engasjert i melkeproduksjon. I tillegg kommer millioner av relaterte jobber innen transport, industriproduksjon, markedsføring og salg. Veksten i etterspørselen etter meieriprodukter har økt med 20 % siste årene på verdensbasis.

Meieriprodukter er inkludert i kostholdsanbefalingene rundt omkring på kloden pga sitt høye innhold av næringsstoffer sett i forhold til energiinntaket.   Når FAO ønsker å fokusere på melk gjennom Verdens Melkedag er dette nettopp for å sette fokus på betydningen av melk i verdenssammenheng, både som en viktig del av et sunt kosthold og som en viktig økonomisk bidragsyter i mange menneskers hverdag gjennom sysselsetting og produksjon.